Nieuws

Live kerkdienst beluisteren

U kunt alle kerkdiensten vanuit de Efrathakerk live beluisteren. klik hier

Vele duizenden zieken, maar ook vele duizenden doden zijn wereldwijd te betreuren nadat het virus toesloeg. Ook als gemeente krijgen we er mee te maken. Alle openbare erediensten vervallen zolang de “Noodverordening COVID-19, Veiligheidsregio Utrecht van 27 maart 2020” van kracht is. Vooralsnog is dat zeker nog tot 1 juni 2020.

In die tijd zendt onze wijkgemeente de zondagse morgendiensten en de dienst van Goede Vrijdag uit via een online geluidsverbinding vanuit de Efrathakerk via de website: https://kerkdienstgemist.nl/stations/298-Efrathakerk

U kunt ook voor de rechtstreekse uitzending de knop elders op deze pagina gebruiken.

 Deze diensten zijn altijd later nog terug te beluisteren via het webadres https://kerkdienstgemist.nl/stations/298-Efrathakerk

Bij deze diensten zijn in de Efrathakerk alleen ambtsdragers en een organist in de kerk aanwezig. Daarom zijn bij de kerkdiensten voor in dit blad, de overige, eerder geplande erediensten, niet meer vermeld. Ook alle andere activiteiten in de wijkgemeente, waarbij risicovolle contacten kunnen ontstaan zijn gedurende de genoemde periode dat de noodverordening van kracht is, helaas allemaal afgelast. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het ochtendgebed. We laten al deze activiteiten nog wel op de website staan en zullen proberen deze informatie bij een hopelijk komende herstart weer zo spoedig mogelijk actueel te maken.

Maar in dit alles mogen en kunnen wij vertrouwen op onze Heer, de God van hemel en aarde en op Zijn Zoon, onze Heer en Heiland. Zijn macht is groter en Zijn arm is sterker.

Terug naar het nieuws overzicht ...