ANBI

 

Voor de officiele ANBI gegevens verwijzen wij graag naar de website van de Protestantse Gemeente te Amerongen - Overberg.

U kunt daar de gegevens vinden betreffende het College van Diakenen.
http://pknamerongen.protestantsekerk.net/anbi_diaconie/

en de gegevens van de College van Kerkrentmeesters
http://pknamerongen.protestantsekerk.net/anbi_onzegemeente/

Onze hervormde wijkgemeente Overberg kent een eigen Beleidsplan en een eigen Plaatselijk reglement.

Deze beide documenten kunt u hier inzien:

Beleidsplan

Plaatselijk reglement