De Preek-Diensten-en Collecterooster

 

De Preek-Diensten-en Collecterooster

Elke zondag is er om 10:00 en om 18:30 uur dienst en staan de kerkdeuren voor u en jou open.

 

Klik hier voor het actuele rooster 2018

 

Verder zijn er diensten op bid- en dankdag, op (tweede) feestdagen, huwelijken en begrafenissen.

JEUGD/THEMADIENSTEN
Onze gemeente kent ook in het komende winterseizoen drie themadiensten gericht op de jeugd. Data en thema's worden via de Klokkenluider en afkondigingen bekend gemaakt.

Ds. E.E. Bouter 0343-482077
M.van Barneveld 0343-539553