Efratha Kring

De Efrathakring is een groep gemeenteleden die maandelijks bijeen komt om een onderwerp te bespreken.
De opkomst varieert van 15 tot 25 personen, jong en oud. U bent van harte welkom, ook al is het maar voor een enkele keer.

We behandelen afwisselend een Bijbels en praktisch onderwerp.
Meestal wordt het onderwerp ingeleid door een spreker en gaan we ook met elkaar in gesprek.

U wordt van harte uitgenodigd bij de avonden van de Efrathakring.
De avonden zijn de eerste maandag van de maand..
Inloop om 19:45 uur met koffie/thee en proberen om 20:00uur te beginnen.
We hopen dan om 22:00 weer naar huis te gaan.
We komen bij elkaar in de kantine van camping "De Hoge Linde" Dwarsweg 65b in Overberg.

Data en sprekers:

7 oktober: Zendingscommissie; Jaap Haasnoot vertelt over zijn werk voor de GZB

4 november: ds. Rien Roelofse: "Vrucht van de Geest" n.a.v. Galaten vers 22 & 23

2 december: ds. Leo Buijs: onderwerp nog niet bekend

6 januari: drs.Nico van der Voet: Joden niet gewenst "over antisemitisme"

3 februari: Alie Hoek van Kooten: Etiquette Respect voor je naaste

2 maart: Thea Ploeg: Over het werk van Thea in Malawi

6 april: Mark van Veldhuizen: Mark maakt prachtige natuur foto's

Hartelijk Welkom tot 7 oktober

Albert & Gonnie de Kamper (0318-550090)
Kees & Gerrie Henken (0343-481448)