Kerkrentmeesters

De wijkraad van kerkrentmeesters van de hervormde wijkgemeente Overberg, is onder goedkeuring van het College van kerkrentmeesters Amerongen/Overberg, verantwoordelijk voor de financiën en het beheer en onderhoud van de gebouwen van onze wijkgemeente Overberg.

De wijkraad van Kerkrentmeesters bestaat uit vijf leden te weten:
Voorzitter:            Dhr. G. den Hertog (ouderling kerkrentmeester)
Secretaris:           Dhr. J. Verbeek (ouderling kerkrentmeester)
Penningmeester: Henk Staal (ouderling kerkrentmeester)
Lid:                       Dhr..v.d. Heuvel (kerkrentmeester)
                             Dhr. A.Konijnenbelt(kerkrentmeester)

IBAN nummer: NL06RABO0302124586, t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. kerk Overberg.

 

De coördinatie van de kosterdiensten en het verzorgen van rouw- en trouwdiensten berust bij Piet van Doorn.

Hiervoor kunt u met hem contact opnemen 0343-481487