Kerkblad "De Klokkenluider"

Dit is de naam van een gezamelijk kerkblad van de Protestantse Gemeenten te Amerongen-Overberg (Andrieskerk, Efrathakerk en de Ark) en Hervormde gemeente te Overlangbroek (Hyacinthiuskerk). Het is in principe een gratis blad voor alle leden van de gemeente. De kerkenraden hebben hiervoor gekozen omdat zij het een belangrijke zaak vinden dat alle leden van de gemeente op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen de kerkelijke gemeente. Uiteraard is dat best een dure beslissing en daarom wordt er eenmaal in het jaar door de kerkrentmeesters, via een ingevoegde brief, een vrijwillige bijdrage gevraagd om deze kosten te helpen bestrijden.

In de Klokkenluider kunt u informatie en berichten vinden aangaande de erediensten, maar ook over het wel en wee van gemeenteleden onder het kopje "pastoraat". Verder blijft u op de hoogte van belangrijke mededelingen en besluiten van de kerkenraad, de kerkrentmeesters en andere kerkelijke verenigingen en clubs. Onder "overige berichten" worden de leden geiinformeerd over de meer algemene activiteiten in en rond de gemeenten. De redactie krijgt deze artikelen toegezonden vanuit de genoemde kerkelijke verenigingen.

De administratie en de verzending van de postabonnementen van de Klokkenluider wordt verzorgt door:
Mevr.H.W.E.Reedijk-Oosterbeek
Heuvelsesteeg 6-a
3959 BB Overberg
e-mailadres: Klokkenluider.post@gmail.com

Lees hier de Klokkenluider (Overberg

Klokkenluider 2019-10

Klokkenluider 2019-11

Klokkenluider 2020-01

Rooster aanleveren kopij 2020:  klik hier

Graag voor 17:00 de kopij aanleveren.

Aanleveren kopij:
Dhr.T.Reedijk
Heuvelsesteeg 6-a
3959 BB Overberg
e-mailadres:teunisreedijk@hetnet.nl