Verjaardagsfonds

Leden van onze kerkelijke gemeente die jarig zijn geweest, krijgen een felicitatie van de kerk in de vorm van een kaart, die aan de deur wordt aangeboden door een vrijwilliger. De jarige wordt daarbij uitgenodigd om een gift in een collectebus doen.
Dat wordt wel eens vreemd gevonden, immers t.g.v. je verjaardag krijg je toch iets in plaats van dat je zelf iets geeft?
Ja, en toch is het geen vreemde gedachte, om bij een feestelijke gelegenheid als je verjaardag , als blijk van meeleven en dankbaarheid een gift aan de gemeente te geven. De opbrengst is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters.
Omdat we weten dat gemeenteleden in de regel het liefst voor een bepaald doel geven, zullen we jaarlijks zo'n doel voorstellen. Vanwege het vertrek van enkele vrijwilligers in het verleden, zouden we graag enkele nieuwe vrijwilligers verwelkomen om het team aan te vullen.

Wilt u meer informatie of zelf vrijwilliger worden? Bel dan gerust naar:

Mw. C. van Doorn 
Haarweg 30
3959 AR Overberg
0343-481487