Belijdeniscatechese

God zegt ‘Ja’ tegen je – wat zeg je terug?
Als je hierover na wil denken, als u ook het ‘ja-woord’ overweegt: dan bent u / ben je van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de belijdeniscatechisatie.

Samen willen we nadenken over wat het belijden van het christelijke geloof betekent: ja zeggen tegen de Here God die al ja tegen ons heeft gezegd. Dit seizoen denken we in het bijzonder na over het thema: ‘Navolging’: wat betekent het voor je leven -concreet - om leerling te zijn van Jezus?

Gedurende de wintermaanden bezinnen we ons aan de hand van Gods Woord over deze vragen. Ook uw en jouw vragen krijgen alle ruimte. Je hoeft er zeker nog niet uit te zijn of je te zijner tijd ook daadwerkelijk belijdenis van je geloof zult doen. Uit ervaring: verlangen en geloof komt mettertijd, of beter: gaandeweg, in Zijn spoor!

Voor meer informatie: neem contact op met
Ds. E.E.Bouter
Schoolweg 28
3959 AW Overberg
tel: 0343-482077
ebouter@casema.nl