Gemeente avonden

Gemeenteavonden worden in de regel tweemaal per jaar gehouden in de "Buurthucht". De Gemeenteavond in november is vooral bedoeld voor de presentatie en bespreking van de begrotingen en jaarrekeningen van de kerkrentmeester, de diaconie en de zendingscommissie. Vaak wordt een deel van de avonden gevuld met een spreker of de behandeling van een onderwerp. Datums, tijden en agenda worden via de afkondigingen en in de Klokkenluider bekend gemaakt. De gemeenteavonden zijn bedoeld om met elkaar in gesprek te zijn over voor de gemeente belangrijke zaken. Het is voor de kerkenraad ook een manier om gevoel te houden met wat er binnen de gemeente leeft. In het komende jaar zullen waarschijnlijk een of meer gemeenteavonden worden gehouden i.v.m. het beroepingswerk en de verkiezing van een nieuwe predikant.