Zendingscommissie

De opbrengst van het offerblok achter in de kerk is bestemd voor Malawi met het project: Een bijbel in je eigen taal van de GZB. Ilse Visser is sinds 2008 betrokken bij dit project.Eerst in Malawi zelf en sinds 2016 vanuit nederland. Zij werkt daar samen met een vertaalteam van de Lomwe-bevolking aan de Elhomwe bijbelvertaling. Het is in eerste instantie haar taak om de vertalers te begeleiden op het gebied van bijbeluitleg en vertaalmethoden en technieken. De lomwe bevolking in Malawi telt circa 1 miljoen mensen. veel Lomwe-mensen gaan naar de kerk. Daar wordt de bijbel in het Chichewa(de nationale taal) gelezen. Men begrijpt het Chichewa echter maar half. Het is belangrijk dat de bijbel er komt in de moedertaal, de taal van het hart. Vaak hoor je als er een nieuwe vertaling beschikbaar komt: Nu spreekt God ook onze taal.

De avondmaalcollecte is bestemd voor Kerk in Actie. In het armste land van Europa, Moldavie, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. De ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben hun troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die zij nodig hebben. Kerken en Youth for Christ willen hen helpen. Zij vangen de kinderen na school op in kerken die daarvoor zijn ingericht. Hier krijgen ze aandacht, zorg, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Op dit moment(2016) zijn er 42 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavie. Hier worden 600 kinderen opgevangen. Wij hopen dat u ook dit werk in Moldavie wilt steunen.

In het portaal van de kerk staat een doos waarin u postzegels en ansichtkaarten kunt doen. De postzegels graag ruim uitknippen of uitscheuren (± 2 cm). De opbrengst van de postzegels en ansichtkaarten komt ten goede aan het werk van de GZB.

 Ook dit jaar kunt u weer het dagboekje “Een handvol koren” van de GZB bestellen via de zendingscommissie. 

Voor meer informatie over het werk van de zendingscommissie kunt met ons contact opnemen:

Dhr. R. Versteeg                   Mw.G.de Leeuw
Parallelweg 40                     Haarweg 11
3959 BD Overberg                3959 AM Overberg 
0343-481667                        0343-481661