Catechisatie

 

Catechese. Op maandagen van 20.00-21.30 de 18+groep. Allen die 18 jaar of ouder zijn en ook zij die overwegen belijdenis te doen zijn van harte welkom op deze kring. Het komende jaar wil ik graag het Marcusevangelie bespreken. Iedere maandagavond een stuk lezen, bespreken: wat staat er, waar gaat het over, en zoeken naar een toepassing op ons eigen leven. Deze kring zal vermoedelijk vooral uit jonge mensen bestaan maar ook als u al wat ouder bent (dat wil zeggen boven de dertig) en speelt met de gedachte om belijdenis te doen, kom dan naar deze kring.
Op dinsdagen zijn de overige catechisaties.
18.30-19.15 klas 1 en 2 van het vervolgonderwijs
19.30-20.15 klas 3 en 4 van het vervolgonderwijs
20.30-21.15 klas 5 en 6 van het vervolgonderwijs en allen van 16 of 17 jaar

Catechisaties. 

Je bent als kind gedoopt, maar wat betekent dat eigenlijk? En wat heeft dat te zeggen voor je dagelijks leven op school, met je vrienden? Met welke belofte ga je dan eigenlijk door het leven en wie heeft wat beloofd? Welke grenzen trekt God in jouw leven en welke deuren doet hij open? Welke plaats mag jij hebben in de Kerk, zowel de Kerk hier plaatselijk alsook de wereldwijde Kerk. Want de Kerk van de Here Jezus omvat alle volken.
Op de catechisaties gaan we daar dieper op in. Als hier vragen over zijn dan kunt u of jij die altijd stellen aan de wijkouderling.

Voor de leeftijd 12-17 jaar worden de catechisaties gehouden op maandagen en dinsdagen:                                                                            
Groep 1: kinderen uit klas 1 en 2 van het vervolgonderwijs
Groep 2: kinderen uit klas 3 en 4 van het vervolgonderwijs
Groep 3: zitten meestal in klas 5 en 6 van het vervolgonderwijs of werken en in de leeftijd vanaf 16 tot 17 jaar

De exacte tijden worden jullie nog medegedeeld bij het begin van het winterwerk via de Klokkenluider en de afkondigingen.

Tijdens de vacaturetijd kunt u/kun jij met vragen terecht bij de Jeugdouderling: Willem van Ginkel 06-27265413.

Niet iedereen is als kind gedoopt. En ook doet niet iedereen op jonge leeftijd geloofsbelijdenis. Voor hen is er de 18+ groep. Allen die 18 jaar of ouder zijn en ook zij die overwegen belijdens te doen zijn van harte welkom op deze kring. Op deze catechisatie gaan we meer de diepte in en proberen het geloof in zijn onderlinge samenhang wat beter te begrijpen. Meedoen aan deze catechisatie betekent niet dat je verplicht bent om aan het einde van het jaar belijdenis te doen. Maar het is goed mogelijk dat je op deze kring groeit in geloof en dat je aan het einde van het seizoen verlangt om belijdenis te doen. Deze kring zal vermoedelijk vooral uit jonge mensen bestaan maar ook als u wat ouder bent( dat wil zeggen boven de dertig) en speelt met de gedachte om belijdenis te doen, kom dan naar deze kring.

De catechesegroep 18+/Belijdeniscatechisatie komt bijeen op een moment dat dat de deelnemers en de leing het beste uitkomt. De exacte tijden worden jullie nog medegedeeld bij het begin van het winterwerk via de Klokkenluider en de afkondigingen.

Als regel wordt gehouden dat men voorafgaand aan de belijdenis minstens een jaar de belijdeniscatechese heeft gevolgd. Volgens de kerkorde onderzoekt de kerkenraad of openbare belijdenis van het geloof kan worden afgelegd. Na het doen van belijdenis is men in onze wijkgemeente stemgerechtigd lidmaat en mag men aan het avondmaal deelnemen.

Hartelijke groet en tot ziens!