Huisbezoek

De gemeente is verdeeld in vier wijken, met voor iedere wijk een ouderling. Uitgangspunt voor het huisbezoek is, dat alle geregistreerde adressen eens in de twee jaar worden benaderd voor huisbezoek. Bezoek vindt volgens afspraak plaats, meestal in de periode “oktober-mei”. Deelname van de kinderen aan het huisbezoek wordt op prijs gesteld. De huisbezoekers leven graag mee in het wel en wee van elk gemeentelid. Ze willen ook hun zorg besteden en hun hulp bieden in de vragen van bekering en geloof.

Wijkindeling in Overberg

Er zijn 4 ouderlingen, ieder met een eigen wijk:
Ouderling C.P.Boele                0343-480668
Ouderling G.van Ginkel           06-57576549
Ouderling C.Henken                0343-481448
Ouderling J.J. Jansma (70+) 0343-453879

De bezoekbroeders staan de wijkouderlingen bij in het bezoekwerk.
Bezoekbroeder Dhr.C.van Oort     0343-480265