Koffie drinken na de dienst

Vanaf oktober willen we voortaan maandelijks koffiedrinken na de morgendienst, behalve in januari
en september. Dan doen we het resp. op nieuwjaarsdag en op de startzondag winterwerk.

Elke 1e zondag van de maand gaan we samen koffie drinken in de Chr.Basisschool De Wegwijzer aansluitend aan de ochtenddienst.
Uitzonderingen zijn de maanden januari en september: dan vindt het koffie drinken respectievelijk plaats op Nieuwjaarsmorgen en op de startzondag van het winterwerk.
De dames van de HVD zorgen dat er koffie/thee, limonade en wat lekkers erbij klaar staat.
U kunt elkaar ontmoeten en napraten over de preek die u gehoord hebt.
Als u nog niet eerder geweest bent, moet u dat toch eens een keertje doen.

U en jij bent van harte welkom.