Heilige Doop

Wanneer u de Heilige Doop wilt laten bedienen aan uw kind(eren) -of als u dat voor uzelf wilt op latere leeftijd - dan verzoeken wij u contact op te nemen met de predikant, of zoals nu in een vacante periode met uw wijkouderling. Er volgt daarop een gesprek en doopcatechese, waarbij de achtergronden van de Doop en de betekenis daarvan ruim aan bod komen. De kerkenraad bepaalt in overleg met de ouders(of verzorgers) van de dopeling de doopdatum. Ook hierbij geld dat alle gegevens zoals bij "ledenbestand" zijn genoemd bekend moeten zijn, omdat de dopeling ingeschreven dient te worden in het LRP. Aan de bediening van de Heilige Doop zijn geen kosten verbonden.