Heilige Doop

Wanneer u de Heilige Doop wilt laten bedienen aan uw kind(eren) -of als u dat voor uzelf wilt op latere leeftijd - dan verzoeken wij u contact op te nemen met Ds.E.E.Bouter. Ter voorbereiding op de doop wordt doopcatechese gehouden door middel van enkele voorbereidingsavonden. Tijdens deze avonden wordt uitgebreid ingegaan op de betekenis van de doop.