Orgel Efrathakerk

G. Budding  
E. Bogerd
A. Kanis

Het orgel in de Efrathakerk.
In onze kerk stond een orgeltje dat voor de Efrathakerk in september 1978 nieuw gebouwd is door de orgelbouwer J. Hoogenes uit Sprang Capelle. (Zie de website http://www.orgelsite.nl/overberg.htm ) Daarvoor werd een harmonium bij de gemeentezang gebruikt. Adviseur bij de bouw van het orgel was indertijd dhr. G.M. v.d. Hoef uit Veenendaal. Het orgel werd op 1 oktober 1978, in dezelfde morgendienst in gebruik genomen als waarin ds T. Lagerweij als predikant van de hervormde wijkgemeente Overberg werd bevestigd. Eerder was hij al vicaris in Overberg.

 Hoewel onze kerk klein is, had het Hoogenes orgel eigenlijk niet voldoende draagkracht met zijn vier registers. Het was eigenlijk niet meer dan een huiskamerorgel. Daarom werd een Bourdon 16’ aan het pedaal toegevoegd. Dat pedaalregister was afkomstig uit het voormalige Dekkerorgel van de Oude Kerk in Veenendaal. Dat was een verbetering, maar toch heeft hield het orgel nog steeds zijn beperkingen. Vooral bij een volle kerk was het niet toereikend. Bovendien kwamen na 34 jaar trouwe dienst, een aantal gebreken naar voren en had het orgel een grondige restauratie nodig. Vooral het aantal “hangers” nam de laatste jaren gestaag toe, ondanks regelmatig onderhoud. Aan de orgelcommissie van de PKN is daarom een in 2008 om advies gevraagd voor de toekomst. Na een grondige inspectie van het Hoogenes-orgel door de commissie was de conclusie dat een grote onderhoudsbeurt en revisie van het orgel in dit geval mogelijk duurder zou kunnen uitvallen dan de aanschaf van een meer geschikt, gebruikt orgel. Bovendien zouden de beperkingen van het oude orgel niet verbeteren. Het orgel is in februari 2012 overgenomen door orgelbouwer Pels & van Leeuwen.

Dispositie Hoogenes orgel (Efrathakerk, Vanaf 1 oktober 1978 tot 20 februari. 2012)

De kerkenraad heeft in januari 2012 ingestemd met de aankoop van een nieuw, gebruikt orgel en de verkoop van het oude Hoogenes-orgel. Het nieuwe orgel heeft voorheen de gemeentezang begeleid in de Gereformeerde kerk van Zandvoort. (Zie de website http://www.orgelsite.nl/kerken41/zandvoort1.htm ) Het orgel is voor die kerk gebouwd in 1965 door orgelbouwer L. Verschueren uit Heythuisen. In 2008 werd dit orgel, door een fusie naar een PKN-gemeente, in Zandvoort overbodig. Vanaf 6 tot 17 februari is het orgel schoongemaakt en volledig gereviseerd in de werkplaats van de orgelbouwer Pels & Van Leeuwen in 's Hertogenbosch, Vanaf 20 tot 24 februari 2012 werd het oude Hoogenes orgel gedemonteerd en afgevoerd. Aansluitend werd de achtergevel van de kerk geïsoleerd, en werd het Verschueren orgel geplaatst. Vanaf 24 februari tot 29 februari 2012 werd door de firma Pels & Van Leeuwen het nieuwe orgel geïntoneerd en gestemd. Adviseur was hierbij Cees van der Poel.

 

Het was allemaal een beetje krap en alles moest goed op elkaar afgestemd worden, omdat donderdag 1 maart 2012 het nieuwe Verschueren orgel bespeelbaar moet zijn i.v.m. een trouwdienst op 2 maart. De planning bleek gehaald te kunnen worden, zodat het bruidspaar van de Hoef - Leppers en hun gasten op 2 maart de primeur hadden van het nieuwe orgel. Organiste was bij die huwelijksdienst Dicky Groothuis- Blaauwendraat.

 

Dispositie Verschueren orgel (Geref. Kerk. Zandvoort 1965-2008, Efrathakerk vanaf 1 maart 2012)